Prawo Rodzinne

Jedną z gałęzi prawa cywilnego jest prawo rodzinne. Reguluje ono m.in. stosunki małżeńskie oraz między rodzicami a dziećmi. Określa ponadto zasady przysposobienia, kurateli oraz opieki nad małoletnimi, a także kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym. Sprawy rodzinne to także takie kwestie, jak majątek małżeński (zwłaszcza jego podział po rozwodzie) czy ustalenie ojcostwa. Jeżeli na poniższej liście brakuje usługi, którą jesteście Państwo zainteresowani proszę o kontakt w celu ustalenia czy Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie, której Państwa sprawa dotyczy.

Lista przykładowych spraw z zakresu prawa rodzinnego:

Sprawy o rozwody i separacje
Sprawy alimentacyjne
Sprawy o podział majątku wspólnego
Sprawy z zakresu kontaktów rodziców z dziećmi
Sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
Sprawy o rozstrzygnie istotnych spraw dziecka, w tym wyrażenie zgody na paszport dla dziecka
Sprawy o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej między małżonkami
Sprawy o ubezwłasnowolnienie
Sprawy związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego
Sprawy o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa

Formularz kontaktowy


EnglishGermanSpainFrenchItalyRussia Call Now Button