Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rożnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, obejmuje ono również normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności.

Kancelaria Adwokacka świadczy następujące usługi w zakresie prawa administracyjnego. Jeżeli w poniższej liście brakuje usługi, którą jesteście Państwo zainteresowani proszę o kontakt w celu ustalenia czy Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie, której Państwa sprawa dotyczy.

Lista przykładowych spraw z zakresu prawa administracyjnego:

Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
Sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
Sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego
Sporządzanie zażaleń na postanowienia administracyjne
Sporządzania wniosków lub skarg kierowanych do organów administracji publicznej
Sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje administracyjne
Sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Formularz kontaktowy


EnglishGermanSpainFrenchItalyRussia Call Now Button