Prawo Podatkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach podatkowych dotyczących osób fizycznych i osób prawnych. 

Kancelaria adwokacka reprezentuje interesy klientów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ordynacji podatkowej przed organami Krajowej Administracji Skarbowej oraz przed Sądami Administracyjnymi. Świadcząc pomoc prawną w tym zakresie, uwzględniamy aktualne orzecznictwo Sądów Administracyjnych oraz aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kancelaria jest angażowana przez klientów także w sporządzanie odwołania od decyzji wydanych przez Krajowej Administracji Skarbowej, sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz w sformułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wobec istniejącej kolizji interesów pomiędzy Skarbem Państwa, a interesem obywatela my reprezentujemy słuszne interesy obywatela jako nadrzędne w stosunku do interesów Skarbu Państwa.

Lista przykładowych spraw z zakresu prawa podatkowego: 

Bieżące konsultacje oraz porady podatkowe
Sporządzenie opinii prawnych

Reprezentacja w procesie kontroli podatkowej oraz w postępowaniu podatkowym

Reprezentacja w kontaktach z organami skarbowymi

Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
Reprezentacja przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach zgodności przepisów prawa podatkowego z Konstytucją
Analizę prawnopodatkową pod kątem zgodności z normami prawa europejskiego

Formularz kontaktowy


EnglishGermanSpainFrenchItalyRussia Call Now Button