Prawo Gospodarcze

Sprawa gospodarcza rozumiana jest jako sprawa ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Można więc wywodzić, że prawo gospodarcze w szerokim znaczeniu zajmuje się sprawami o charakterze cywilnym, w których udział mają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej.

Kancelaria adwokacka świadczy następujące usługi w ramach prowadzonej obsługi prawnej:

Zakładanie podmiotów gospodarczych, w tym sporządzanie umów spółek handlowych
Rejestracja przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
Pomoc prawna przedsiębiorcom w bieżącej działalności
Sporządzanie opinii prawnych, projektów umów oraz bieżąca obsługa firm
Reprezentacja na etapie przedsądowym w sprawach gospodarczych
Sporządzanie wezwań do zapłaty oraz ugodowe załatwienie sporów
Reprezentacja w postępowaniu sądowym
Reprezentacja przed organami administracji publicznej

Formularz kontaktowy


EnglishGermanSpainFrenchItalyRussia Call Now Button